Change language In English На русском Lietuviškai

Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

Daugelis mūsų klientų, mums padedant gavusių leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, vėliau kreipiasi į mūsų Namus, prašydami pagalbos, gaunant leidimą leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą.

Mes visuomet imamės iškeltos užduoties. Mes visuomet pasiruošę padėti Jums šiuo klausimu, kaip visada, garantuodami rezultatą.